Fakturowanie

W ramach Rynku Finansowego, Uczestnicy będą otrzymywać, poprzez Platformę Udostępniania Faktur, co miesiąc faktury prowizyjne za usługi wykonywane przez Izbę Rozliczeniowo Rozrachunkową.

Z wszelkimi opłatami, które podlegają fakturowaniu można zapoznać się w regulaminie IRR, w tabeli opłat.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres email: