Zmiany w regulacjach IRGiT – zmiana Szczegółowych zasady rozliczeń i rozrachunku Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej

Szanowni Państwo,

informujemy, iż z dniem 9 września 2020 r. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) wprowadza zmiany do Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej w zakresie obsługi Uczestnika Izby, który zamierza pełnić funkcję Reprezentanta Członka Systemu Obrotu, a także inne zmiany doprecyzowujące.

Zmiany dotyczące Reprezentanta Członka Systemu Obrotu polegają na doprecyzowaniu zapisów w obszarze rejestracji instrumentów finansowych oraz rozliczeń i rozrachunku transakcji. Wprowadzono również zmiany dotyczące systemu gwarantowania rozliczeń, w tym zasad wyznaczania limitów transakcyjnych (§ 15). W przypadku Uczestników Izby prowadzących działalność jako Reprezentant Członka Systemu Obrotu, depozyt transakcyjny składać się będzie również z Limitu transakcyjnego dedykowanego dla każdego Członka Systemu Obrotu. Wartość tego limitu będzie określana na podstawie deklaracji Uczestnika Izby (§ 8 ust. 3).

Mając na względzie bezpieczeństwo prowadzonych rozliczeń, wprowadzono zasadę (§ 4 ust. 6), iż reprezentowany przez Uczestnika Izby Członek Systemu Obrotu nie może być jednocześnie Uczestnikiem Izby. Ponadto dany Członek Systemu Obrotu może być reprezentowany tylko przez jednego Uczestnika Izby.

Zmieniono również wzór wniosku w sprawie zawarcia/zmiany umowy o uczestnictwo w Izbie Rozliczeniowej i Rozrachunkowej.

Pozostałe zmiany dotyczą m.in.:

  •     zasad regulowania zobowiązań i należności Uczestnika Izby poprzez subkonto Rachunku depozytów transakcyjnych w Banku Płatniku Izby, w przypadku, gdy Uczestnik Izby nie wywiązuje się ze zobowiązań (§ 32 ust. 3),
  •     saldowania zobowiązań i należności z tytułu transakcji zawartych na RIF_EUA oraz na OTF_RTPM (§ 40 ust. 4),
  •     kolejności wykorzystywania środków Uczestnika Izby w przypadku zastrzeżenia płatności (§ 49 ust. 5),
  •     paczek zleceń płatniczych w zakresie opisu transferu środków pieniężnych w mechanizmie split-payment (§ 53).

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres mail: