Publikacja wyciągu z protokołu z posiedzenia Komitetu ds. Ryzyka z dnia 5 września 2019 roku

5 września 2019 roku odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu ds. Ryzyka przy Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A.

Wśród głównych tematów omówionych w trakcie posiedzenia znalazły się między innymi:

  • Zapoznanie Członków z wybranymi statystykami dotyczącymi obszaru zarządzania ryzykiem
  • Przedstawienie statusu prac związanych z kompensacją depozytów oraz prezentacja uzyskanych wyników
  • Zaprezentowanie Modelu zabezpieczeń rynków SPOT w tym XBID
  • Omówienie dodatkowego wsparcia systemu gwarantowania rozliczeń w postaci linii kredytowej
  • Przedstawienie koncepcji nettowania transakcji zawieranych na rynku Day Ahead Market (Market Coupling) z transakcjami zawieranymi na Rynku Dnia Następnego
  • Dyskusja na temat poprawy efektywności aukcji
  • Zapoznanie Członków z planowanymi zmianami w Regulaminie GIR
  • Omówienie zidentyfikowanych czynników ryzyka w związku ze wdrożeniem OTF
  • Przedstawienie możliwości ujęcia niewypłacalności Izby w regulacjach IRGiT

Wyciąg z protokołu z posiedzenia Komitetu w dniu 5 września dostępny jest pod poniższym linkiem:

Posiedzenie Komitetu ds. Ryzyka z dnia 5 września 2019 r.