Publikacja wyciągu z protokołu z posiedzenia Komitetu ds. Ryzyka z dnia 11 grudnia 2019 roku

 11 grudnia 2019 roku odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu ds. Ryzyka przy Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A.

Wśród głównych tematów omówionych w trakcie posiedzenia znalazły się między innymi:

  •     Zapoznanie Członków z wybranymi statystykami dotyczącymi obszaru zarządzania ryzykiem
  •     Przedstawienie przebiegu wydarzeń związanych z niewypłacalnością Członka Izby
  •     Omówienie założeń modelu wyznaczania kursów rozliczeniowych
  •     Zaprezentowanie przebiegu prac związanych z akceptacją gwarancji bankowych na Fundusz Gwarancyjny
  •     Zapoznanie Członków z procedurą oceny ryzyka kredytowego banków
  •     Omówienie problematyki wnoszenia gwarancji bankowych z banków zagranicznych
  •     Zapoznanie Członków z planowanymi zmianami w Regulaminie GIR
  •     Omówienie tematu zamykania pozycji w formie aukcji na zlecenie Domów Maklerskich

Wyciąg z protokołu z posiedzenia Komitetu w dniu 11 grudnia dostępny jest pod poniższym linkiem:

Posiedzenie Komitetu ds. Ryzyka z dnia 11 grudnia 2019 r.