Obniżenie opłat - Rynek Finansowy

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd IRGiT SA podjął uchwały o obniżeniu lub zawieszeniu pobierania następujących opłat:

  • Obniżenie opłaty za rejestrację i rozliczanie pozycji kontraktów rozliczanych finansowo
  • Obniżenie opłaty rocznej wnoszonej przez uczestnika rozliczającego od jednego portfela kont ewidencyjnych.
  • Obniżenie opłaty za utworzenie dodatkowego dostępu do niepublicznej strony internetowej IRGiT z raportami rozliczeniowymi (powyżej 5).
  • Zawieszenie pobierania opłaty za zarządzanie środkami pieniężnymi stanowiącymi wkłady Uczestników Izby do systemu gwarantowania rozliczeń deponowanymi przez Uczestników Izby na rachunkach depozytów transakcyjnych i depozytów zabezpieczających

Szczegółowe informacje na temat wszystkich obniżek, w tym nowe wysokości opłat, daty trwania promocji, oraz Uchwały Zarządu znajdziecie państwo w zakładce „Tabela Opłat”.