Nowe „Zasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A."

Informujemy, iż na naszej stronie internetowej w zakładce Regulacje > Inne dostępne są nowe „Zasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A.”. Dokument określa zasady raportowania transakcji zawieranych na Rynku Terminowym Praw Majątkowych na OTF prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A. do repozytorium transakcji i wejdzie w życie z dniem 1 maja 2020 roku.