Komunikat w sprawie harmonogramu rozrachunku IRGiT w dniach 24 i 31 grudnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w związku z ograniczeniem godzin obsługi płatności w systemie SORBNET2 w dniu 24 grudnia 2020 r. i 31 grudnia 2020 r. Zarząd Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. podjął decyzję o zawieszeniu rozrachunku z tytułu aktualizacji depozytów zabezpieczających w w/w dniach, w efekcie czego Harmonogram rozrachunku IRGiT uległ modyfikacji w następujący sposób:

  1. Zlecenia płatnicze dotyczące aktualizacji depozytów zabezpieczających (paczka zleceń płatniczych 3 oraz 4) nie będą przez Izbę realizowane w dniach 24 grudnia 2020 r. i 31 grudnia 2020 r.
  2. W tym samych dniach tj. 24 grudnia 2020 r. i 31 grudnia 2020 r. Izba nie będzie realizowała składanych przez Państwa zleceń wypłat środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach depozytów transakcyjnych.
     

 

W dniach 24 i 31 grudnia 2020 r. będziemy dostępni pod następującymi telefonami i adresami e-mail:

Dział Rozliczeń i Rozrachunku:
Tel.: +48 22 341 99 80
Tel.:   694 244 944
e-mail:

Dział Zarządzania Ryzykiem:
Tel.: +48 22 341 98 20
e-mail: