IRGiT Członkiem międzynarodowego stowarzyszenia Association of Futures Markets

W dniu 12 grudnia 2018 roku Izba Rozliczeniowa Giełd towarowych S.A. została Członkiem stowarzyszenia Association of Futures Markets (AFM). Głównym celem stowarzyszenia AFM jest promowanie i zachęcanie do tworzenia nowych rynków instrumentów pochodnych, wspieranie ich rozwoju oraz konkurencyjności na tych rynkach. AFM stanowi międzynarodową platformę wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy giełdami towarowo-finansowymi i izbami rozliczeniowymi z całego świata.

Jednym z naszych głównych celów biznesowych jest zapewnienie Członkom Izby optymalnej oferty w zakresie rozliczeń i zabezpieczeń transakcji. Dołączenie do stowarzyszenia AFM pozwoli IRGiT na szybszy dostęp do bieżących trendów w zakresie organizacji obrotu giełdowego, rozliczeń i zabezpieczeń transakcji oraz modeli zarządzania ryzykiem. Wierzymy, że możliwość wymiany doświadczeń na forum Association of Futures Markets pozwoli nam na poszerzenie i udoskonalenie naszej oferty  – powiedział Andrzej Kalinowski, Prezes Zarządu IRGiT.   

Członkowie Stowarzyszenia cieszą się z możliwości rozpoczęcia współpracy z IRGiT oraz liczą na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk z nową organizacją AFM z Polski – powiedziała Kristina Kasza, Członek Zarządu AFM.

 

 

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (IRGiT) to licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego spółka odpowiedzialna za rozliczanie i zabezpieczanie transakcji na rynku towarowym w Polsce. Od 2010 roku IRGiT rozlicza wszystkie rynki spot i terminowe dla energii elektrycznej, gazu i praw majątkowych prowadzone przez Towarową Giełdę Energii S.A oraz odpowiada za zabezpieczanie tych rynków organizując system gwarantowania rozliczeń. Od 2012 roku IRGiT wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Izba jest Członkiem EACH – Europejskiego Stowarzyszenia Izb Rozliczeniowych. Więcej informacji: www.irgit.pl

Association of Futures Markets (AFM) to organizacja zrzeszająca giełdy i izby rozliczeniowe, która funkcjonuje od 1998 roku. W skład stowarzyszenia wchodzą następujące podmioty jako członkowie bezpośredni: Agricultural Commodities Exchange of Africa, Belarusian Universal Commodity Exchange, KELER CCP, Budapest Stock Exchange, CQG, Euronext, Indonesian Commodity and Derivatives Exchange, Iran Mercantile Exchange, Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT), Jakarta Futures Exchange, Johannesburg Stock Exchange, Mercado a Término de Buenos Aires, Nairobi Securities Exchange, Pakistan Mercantile Exchange, Towarowa Giełda Energii (TGE), Romanian Commodities Exchange, Rosario Futures Exchange, Securities and Trading Technology, Sofia Commodity Exchange, International Commodities and Derivatives Association, Taiwan Futures Exchange, Thailand Futures Exchange oraz członkowie stowarzyszeni: Nepal Mercantile Exchange, Federation of Euro-Asian Stock Exchanges, GMEX Group, HUPX Hungarian Power Exchange Ltd. Więcej informacji: www.afmorg.net