10 lat działalności IRGiT

Dziś mija 10 lat działalności operacyjnej IRGiT. 22 kwietnia 2010 roku transakcje zawarte na TGE po raz pierwszy zostały przekazane do rozliczania IRGiT, która była wtedy nowym i nieznanym jeszcze nikomu podmiotem na polskim rynku. Dziś, 3653 dni operacyjne później, zmieniło się bardzo wiele. Tworzymy poważną i stabilną instytucję, która gwarantuje bezpieczeństwo dla całego polskiego rynku energii elektrycznej i gazu. Wartość ryzyka którym zarządzamy, mierzona wysokością depozytów, wynosi obecnie ponad 11 miliardów złotych. Dziękujemy, że razem z nami tworzycie tę historię!