Kontakt

Adres spółki:

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.

ul. Książęca 4 (wejście D)

00-498 Warszawa

tel.: +48 22 341 99 01

fax: +48 22 341 99 83

e-mail:

 

Kapitał zakładowy 44 805 000 zł.

NIP: 525-244-16-34

REGON: 141660448

KRS: 0000321809 (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy dla Krajowego Rejestru Sądowego)

Numer Rachunku Bankowego w ING Bank Śląski SA: 57 1050 0086 1000 0090 3113 9752

Numer Rachunku IRGiT w KRUE: EU-100-5023275-0-60

 

Adres poczty elektronicznej właściwy w sprawach powiadomień o których mowa w art. 13 ust. 1, 2, 2a i ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami: