Zmiana Banku Płatnika Uczestnika Izby

Uczestnik Izby ma możliwość zmiany Banku Płatnika Uczestnika Izby na jeden z Banków widniejących na liście dostępnej w zakładce Banki rozliczeniowe -> Lista banków.

W celu uzyskania zgody IRGiT na dokonanie zmiany BPUI, Uczestnik Izby zobowiązany jest do poinformowania IRGiT o zamiarze zmiany Banku Płatnika Uczestnika Izby (na adres: ) oraz w dalszej kolejności do wypełnienia i dostarczenia do IRGiT oryginałów następujących dokumentów:

  1. Specyfikacja techniczna rachunków do komunikacji międzybankowej (rynek finansowy)
  2. Oświadczenie Uczestnika Izby o numerze rachunku bankowego, Oświadczenie Banku Płatnika Uczestnika Izby
  3. Oświadczenie Uczestnika Izby dot. testów generalnych
  4. Wniosek Uczestnika Izby o zmianę BPUI

 

Uwaga!

  • Oświadczenie Uczestnika Izby dot. testów generalnych" jest dostarczane Uczestnikowi Izby do wypełnienia po zgłoszeniu przez Uczestnika Izby zamiaru zmiany Banku Płatnika Uczestnika Izby.
  • Wszelkie informacje oraz zasady wypełniania dokumentów, określonych w punktach od 1 do 3, dostępne są w zakładce Banki rozliczeniowe -> Wybór Banku Płatnika Uczestnika Izby. Szczegóły postępowania dotyczącego zmiany Banku Płatnika Uczestnika Izby są przekazywane Uczestnikowi Izby na bieżąco.