Zmiana Banku Płatnika Uczestnika Izby

Uczestnik Izby ma prawo do zmiany Banku Płatnika Uczestnika Izby na dowolny Bank z listy Banków dostępnej w zakładce Banki rozliczeniowe -> Lista banków. W celu uzyskania zgody IRGiT na dokonanie zmiany BPUI, Uczestnik Izby zobowiązany jest do poinformowania IRGiT o zamiarze zmiany Banku Płatnika Uczestnika Izby (drr@irgit.pl) oraz w dalszej kolejności do wypełnienia i dostarczenia do IRGiT oryginałów następujących dokumentów:

  1. Specyfikacja techniczna rachunków do komunikacji międzybankowej (rynek finansowy).
  2. Oświadczenie Uczestnika Izby o numerze rachunku bankowego, Oświadczenie Banku Płatnika Uczestnika Izby.
  3. Oświadczenie Uczestnika Izby dot. testów generalnych.
  4. Wniosek Uczestnika Izby o zmianę BPUI.

 

Uwaga!

  • "Oświadczenie Uczestnika Izby dot. testów generalnych" zostanie dostarczone Uczestnikowi Izby, indywidualnie do wypełnienia, po zgłoszeniu przez Uczestnika Izby zamiaru zmiany Banku Płatnika Uczestnika Izby.
  • Wszelkie informacje oraz zasady wypełniania dokumentów, określonych w punktach od 1 do 3, dostępne są w zakładce Banki rozliczeniowe -> Wybór Banku Płatnika Uczestnika Izby.
  • Szczegóły postępowania dotyczącego zmiany Banku Płatnika Uczestnika Izby będą przekazywane Uczestnikowi Izby na bieżąco.