Lista banków

Bankiem współpracującym z Izbą jako BPI (Bank Płatnik Izby) jest Deutsche Bank Polska S.A.

Bankami współpracującymi z Izbą jako BPUI (Banki Płatniki Uczestników Izby) są:

  • Deutsche Bank Polska S.A.
  • ING Bank Śląski S.A.
  • BNP PARIBAS Bank Polska S.A.*
  • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
  • Getin Noble Bank S.A.*, **

Podana powyżej lista, nie jest listą zamkniętą. W związku z tym, IRGiT zaprasza nowe banki do nawiązania współpracy w zakresie pełnienia funkcji BPUI (Banku Płatnika Uczestnika Izby). W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt na adres:

 

z wyłączeniem rynku RIF_EUA

** Funkcja BPCI wyłącznie dla spółek z grupy kapitałowej GNB