Prezentacje

 • IRGiT Partnerem XIII Forum Obrotu 2021.

Poniżej znajdują się prezentacje wygłoszone przez przedstawicieli IRGiT w trakcie Forum Obrotu 2021

 1. Nowe formy zabezpieczeń – zabezpieczenia w walucie EURO
 2. Testy procedury postepowania w sytuacji wystąpienia przypadku naruszenia
 3. Zmiana wersji Systemu Rozliczeniowego - PCCP
 4. Zmiany w modelu naliczania wpłat do Funduszu Gwarancyjnego

 

 • TGE Update

1 października 2020 roku odbyło się pierwsze wirtualne spotkanie informacyjne z członkami Towarowej Giełdy Energii, w ramach którego przedstawiona została prezentacja IRGiT podsumowująca wdrożenie kompensacji międzyproduktowej BASE/PEAK/OFFPEAK.

 

 • Spotkanie informacyjne dotyczące paneuropejskiego rynku dnia bieżącego w modelu XBID.

16 września 2019 r. w Warszawie, odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące uruchomienia paneuropejskiego rynku dnia bieżącego energii elektrycznej, na którym przez przedstawicieli IRGiT zostały zaprezentowane:

1.    Model zabezpieczeń dla rynku XBID
2.    Zmiany w modelu rozliczeń związane z wdrożeniem XBID

 

 • IRGiT Partnerem XII Forum Obrotu 2019.

Poniżej znajdują się prezentacje wygłoszone przez przedstawicieli IRGiT w trakcie Forum Obrotu 2019

 1. Procedura obsługi niewypłacalności
 2. Rozwój oferty IRGiT w zakresie zabezpieczeń
 3. Uruchomienie rozliczeń dla rynku uprawnień do emisji CO2
 4. Wdrożenie OTF – perspektywa IRGiT
 5. Zmiany w modelu rozliczeń związane z wdrożeniem XBID

 

 

 • Posiedzenie Komitetu Rynku Energii Elektrycznej oraz Komitetu Rynku Gazu,  16 maja 2019 r.

16 maja 2019 r. w Warszawie, odbyło się wspólne posiedzenie Komitetu Rynku Energii Elektrycznej oraz Komitetu Rynku Gazu, działających przy Towarowej Giełdzie Energii S.A.
Materiały zaprezentowane podczas posiedzenia przez przedstawicieli IRGiT:

 1.  Funkcjonowanie Grup Kapitałowych w IRGiT - art. 9 ust. 6a) Ustawy o giełdach towarowych
 2.  Zmiany w zasadach obsługi niewypłacalności
 3.  Planowane zmiany w obszarze zabezpieczeń
 4.  Zmiany w systemie self-billingu oraz w harmonogramie udostępniania dokumentów na PUF
 5.  Zmiany w bankowości elektronicznej BPI

 

 •     Posiedzenie Komitetu Rynku Energii Elektrycznej oraz Komitetu Rynku Gazu, 14 września 2018 r.

14 września 2018 r. w Warszawie, odbyło się wspólne posiedzenie Komitetu Rynku Energii Elektrycznej oraz Komitetu Rynku Gazu, działających przy Towarowej Giełdzie Energii S.A. Przedstawiciele IRGiT wygłosili prezentacje na temat planowanych rozwiązań, których wdrożenie zapewni zwiększenie poziomu bezpieczeństwa gwarantowanego przez IRGiT w najbliższej przyszłości.

Materiały zaprezentowane podczas posiedzenia:

 1.   Aukcje na potrzeby obsługi niewypłacalności na rynkach terminowych energii elektrycznej i gazu
 2.   Omówienie propozycji uruchomienia nowych instrumentów na RTT - kontrakty Balance of Week oraz Balance of Month
 3.   Aktualizacja Regulaminu Komitetu ds. Ryzyka przy IRGiT
 4.   Model limitów dla gwarancji bankowych

 

 

 • IRGiT Partnerem XI Forum Obrotu 2018.

Poniżej znajdują się prezentacje wygłoszone przez przedstawicieli IRGiT w trakcie Forum Obrotu 2018:

 1.   Rozliczenia CO2
 2.   Zasady obsługi niewypłacalności oraz opis procesu zamykanie pozycji
 3.   Optymalizacja systemu zabezpieczeń – planowane projekty
 4.   Zmiana struktury rynków na TGE – zasady i ich gwarantowania

 

 

Zmiany w systemie zabezpieczeń IRGiT – prezentacja IRGiT na Posiedzenie Komitetu Rynku Energii Elektrycznej oraz Komitetu Rynku Gazu, 19 kwietnia 2018 r.

Rozliczanie transakcji w reżimie MiFID II – prezentacja IRGiT na Posiedzenie Komitetu Rynku Energii Elektrycznej oraz Komitetu Rynku Gazu, 25 września 2017 r.

Zmiany w systemie zabezpieczeń IRGiT obowiązujące od 14 listopada 2017 r. - prezentacja IRGiT na warsztaty MiFID II, 29 listopada 2017 r.